MISJA OPT

Misją OPT jest czynienie postępu technicznego w rozwoju cywilizacyjnym oraz umożliwianie czerpania korzyści z jego nieustannie nowych osiągnięć. 

STRATEGIA OPT

Strategią OPT jest maksymalizacja użyteczności oraz poziomu jakości opracowań i działań,

w ramach określonego przez kontrahenta budżetu środków.

 KANONY OPT

  1. Bezwarunkowe poszanowanie interesów i tajemnicy handlowej Stron.

  2. Zgodność z obowiązującym prawem stanowionym i zwyczajowym.

  3. Stosowanie pełni wiedzy i możliwości, adekwatnie do dyspozycji.

  4. Nieustanne dążenie do zharmonizowania różnych systemów i relacji.

  5. Maksymalizacja trwałości efektów, z uwzględnieniem nieuchronności postępu cywilizacyjnego.

opt-ww@opt.pl

Strona główna